top of page

Corona maatregelen

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de
Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden
beschermd.

Het beleid dat ik volg is dat ik alleen mensen behandel waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn. Als u een afspraak heeft bij mij en er in de komende tijd iets wijzigt in uw gezondheid of u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoek ik u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

  • Heeft u nu corona?

  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

  • Bent u in thuisisolatie?

  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zal ik u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Ik verzoek u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

  • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

  • Tanden poetsen in de praktijk is niet toegestaan.

  • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Ik zal u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor de behandeling begint zal ik u vragen uw mond 1 minuut te spoelen met chloorhexidine. 

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

Ik kijk er naar uit u in de praktijk te mogen ontvangen!

bottom of page